Aktualności

Stocznia na okrągło


Całoroczne wycieczki po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej dla turystów indywidualnych.

Zwiedzanie Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem.

Zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

Zwiedzanie historycznego śródmieścia Gdańska.

kontakt:
tel. 605 871 609

 

Publikacja na 175 lat historii Stoczni Gdańskiej

   Morska Fundacja Historyczna zaprasza do zakupu własnej publikacji, którą wydano specjalnie na 175. rocznicę powstania pierwszego zakładu stoczniowego w miejscu późniejszej Stoczni Gdańskiej. Na niecałych 50 stronach książeczki w formacie B6 podano najważniejsze informacje o historii tego miejsca, od połowy XIX wieku, przez czas wojen światowych i PRL, aż do współczesności.
   Dodatkowo zawarto także ważniejsze daty z historii Stoczni Gdańskiej i kalendarium Placu Solidarności oraz miniprzewodnik
po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, charakteryzujący najważniejsze obiekty stoczniowe. W środku znajduje się 30 czarno-białych fotografii i plan terenów stoczniowych do samodzielnego poruszania się po otwartej części terenu dawnej stoczni.
   Publikacja dostępna jest do kupienia podczas organizowanych przez fundację wycieczek po terenach stoczniowych oraz stale w dobrych księgarniach na terenie Gdańska: ul. Straganiarska i Łagiewniki. Oferujemy także sprzedaż wysyłkową.

175 lat historii Stoczni Gdańskiej 1844-2019

Historia gdańskich stoczni - spacer od Motławy do wyspy Ostrów

Zwiedzanie + galar

Morska Fundacja Historyczna oraz Fundacja Galar Gdański zapraszają na spacery szlakiem historycznych stoczni w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Wycieczki starują w każdą sobotę i niedzielę sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 z Mostu Zielonego na Motławie w Gdańsku i prowadzą do terenów dawnej Stoczni Gdańskiej. Bezpośrednio po zwiedzaniu możliwość opłynięcia portowej wyspy Ostrów w historycznej łodzi typu galar.

Tematyka każdego spaceru obejmuje najważniejsze daty, wydarzenia, postacie i miejsca związane z historią obiektów i terenów stoczniowych w Gdańsku od czasów średniowiecza, przez nowożytność, przemysłowe wieki XIX i XX, do czasów współczesnych. Każde zwiedzanie trwa około 2 godzin.

Bezpośrednio po każdym zwiedzaniu, o godzinie 19:00 rozpoczyna się rejs galarem po kanałach portowych wokół wyspy Ostrów, w czasie których będzie można zobaczyć tereny stoczniowe i przemysłowe od strony wody. Każdy rejs trwa około 60 minut.

Koszt udziału jednej osoby w imprezie wynosi 40 złotych, w tym 10 złotych za zwiedzanie stoczni z przewodnikiem Morskiej Fundacji Historycznej oraz 30 złotych opłaty za rejs łodzią Fundacji Galar Gdański. Cegiełki za zwiedzanie (10 złotych) można wykupić na miejscu lub uprzednio wpłacić na konto MFH: Santander Bank Polska 46 1090 1098 0000 0001 3556 9245 z zaznaczeniem “Darowizna na cele statutowe MFH”. W takim przypadku można odliczyć tę kwotę od dochodu przy rozliczaniu podatku za rok 2019. Opłatę za rejs należy uiścić bezpośrednio przed wypłynięciem.

Obowiązują zapisy drogą mailową na adres: mfh.gdansk@gmail.com

Wycieczki po Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem w języku rosyjskim

Morska Fundacja Historyczna zaprasza na wycieczki po terenach stoczniowych w Gdańsku z przewodnikiem w języku rosyjskim. Oferta trwa w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia 2019 roku.

Każda wycieczka rozpoczyna się o godzinie 17:00 przy historycznej Bramie II Stoczni Gdańskiej, ulica Doki 1 w Gdańsku, przy kiosku z napisem “Souvenire” i trwa około 60 minut. Tematyka każdego spaceru obejmuje najważniejsze daty, wydarzenia, postacie i miejsca związane z historią terenów stoczniowych w Gdańsku od czasów średniowiecza, przez nowożytność, przemysłowe wieki XIX i XX, do czasów współczesnych. Program zawiera między innymi zagadnienia:

– średniowieczne “Młode Miasto” – konkurencja dla portu na Motławie w śródmieściu Gdańska,
– Pierwsze stocznie i fabryki w połowie XIX wieku,
– Najciekawsze przykłady architektury industrialnej na terenach stoczniowych z końca XIX wieku,
– Stocznia Gdańska im. Lenina – potęga na skalę światową,
– ruch “Solidarność” – gdańskie centrum strajków,
– Plany i wizje zagospodarowania terenów stoczniowych w przyszłości.

Koszt udziału jednej osoby w zwiedzaniu wynosi 10 złotych, informacje pod numerem telefonu: 532 558 304

Экскурсии по Судоверфи Гданьска с гидом на русском языке

Исторический Морской Фонд приглашает на экскурсии по Судоверфи Гданьска с гидом на русском языке. Предложение действует каждую пятницу и субботу до конца августа 2019 года.

Каждая экскурсия начинается у Исторических Ворот №2 Гданьской Судоверфи, на улице Доки, 1 в Гданьске, около киоска с надписью «Сувениры» и длится около 60 минут. Тема каждой экскурсии включает в себя наиболее важные даты, события, личности и места, связанные с историей Судоверфи Гданьска и строительством судов от средневековья до современности. Программа включает в себя, среди прочего, следующие темы:

– Средневековый «Молодой город» – конкурент для порта Гданьск на реке Мотлава,
– Первые судоверфи и заводы в Гданьске в середине XIX века,
– Наиболее интересные примеры индустриальной архитектуры на территории Судоверфи с конца XIX века,
– Гданьский судостроительный завод имени Ленина – мощь мирового масштаба,
– Движение “Солидарность” – Гданьский центр протестов и забастовок,
– Планы развития территорий Судоверфи в будущем.

Стоимость участия одного человека в экскурсии составляет 10 злотых, информация по телефону: 532 558 304

Projekt i Realizacja: