Artykuły

Rok 1945 w historii gdańskich stoczni

“Uciekający z Gdańska faszyści umyślnie zniszczyli tutejsze stocznie, aby tylko nie dostały się one w ręce Polaków. Po bohaterskim wyzwoleniu Gdańska przez Armię Czerwoną, polscy okrętowcy zastali w tym miejscu jedynie pogorzelisko i ruiny.” Czy naprawdę było tak, jak przez lata utrzymywała komunistyczna propaganda? Oto jak faktycznie wyglądał koniec drugiej wojny światowej dla gdańskiego przemysłu okrętowego.

Czytaj dalej »

Wycieczka po Stoczni Gdańskiej w 1938 roku

Tereny stoczniowe w Gdańsku cieczą się niezmiennie zainteresowaniem wśród turystów już od połowy XIX wieku. W jaki sposób wyglądały odwiedziny Stoczni Gdańskiej w dwudziestoleciu międzywojennym? Oto najciekawsze obrazki literackie z epoki wraz z małym uzupełnieniem.

Czytaj dalej »

Gdańska szkuta konna

Mianem gdańskiej szkuty konnej nazywa się nowożytny środek transportu łączący miasto Gdańsk z regionem ujścia Wisły, uruchomiony w końcu XVII wieku na wzór niderlandzkich Trekschuit. Szkuta konna działała następnie przez cały XVIII wiek, aż do połowy XIX wieku, kiedy została wyparta przez konkurencyjne i nowocześniejsze parowce pasażerskie.

Czytaj dalej »

Jak Stocznia Królewska w Gdańsku stała się Stocznią Cesarską

Jednym z najciekawszych okresów przedwojennej historii przemysłu stoczniowego w Gdańsku jest dekada lat 60. XIX wieku, a dokładniej lata 1857-1873. Ówczesne pojawienie się nowych tendencji w technologii produkcji okrętowej, szybki rozwój portu gdańskiego oraz szczególnie zmienna sytuacja polityczna skupione w tak krótkim czasie nie miały żadnego odpowiednika w epoce średniowiecza i nowożytności.

Czytaj dalej »

175 lat historii Stoczni Gdańskiej

W sierpniu 2019 roku minęło 175 lat od momentu zapoczątkowania historii późniejszej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Warto poznać korzenie miejsca, którego losy z czasem tak bardzo splotły się z historią Polski, Europy i świata.

Czytaj dalej »

Morska Fundacja Historyczna 2018 - 2020