Calendar of events

Kalendarz imprez 2017 roku

24 listopada – spotkanie w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej poświęcone 390. rocznicy Bitwy pod Oliwą

24 – 30 listopada – wystawa filatelistyczna o tematyce marynistycznej w Sali BHP SG

24 listopada – 5 grudnia – wystawa archiwaliów i pamiątek o tematyce stoczniowej “70 mgnień stoczni” w Sali BHP

16 grudnia – spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków MFH

Kalendarz imprez 2018 roku

20 stycznia – inauguracja działalności MFH w Muzeum Sali BHP SG

28 kwietnia – 6 maja – cykl wycieczek po dawnych terenach Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem w czasie weekendu majowego – “Stocznia dawniej i dziś – majówkowe zwiedzanie” przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności i firmą “Edonia” spółka z o.o., 37 grup i około 1100 uczestników

17, 19 maja – Spacer historyczny „Śladami Maja ’88 w Gdańsku”, organizatorzy: Fundacja “Pomysłodajnia”, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, Morska Fundacja Historyczna

19 maja – “Stocznia pod gwiazdami” – nocne zwiedzanie terenów stoczniowych w Gdańsku, 3 grupy i 87 uczestników

31 maja – 3 czerwca – cykl wycieczek “Historia terenów stoczniowych od średniowiecza do współczesności”, 8 wycieczek i 163 uczestników

26 maja – 23 czerwca – tematyczne zwiedzanie stoczni w soboty “Trzecia zmiana w Stoczni Gdańskiej”, 4 wycieczki i 61 uczestników

27 maja – 24 czerwca – niedzielne “Rodzinne spacery historyczne po Młodym Mieście”, 4 wycieczki i 34 uczestników

27 maja – udział w Targach Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, stanowisko informacyjne fundacji odwiedziło ponad 100 osób

29 czerwca – 29 lipca – cykl wycieczek “Lipcowe spacery historyczne”, 30 wycieczek i 1150 uczestników

29 czerwca – 29 lipca – cykl wycieczek “Tajemnice Stoczni Cesarskiej”, 30 wycieczek i 400 uczestników

14 – 19 sierpnia – “Strajkowe wspomnienia sierpniowe” przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności, 10 wycieczek i 162 uczestników

25 – 30 sierpnia – “Wycieczki z sierpniem w tle”, 10 wycieczek i 193 uczestników

24 października – Uroczystość rozdania nagród w IX Pomorskim Konkursie Krasomówczym PTTK – zwiedzanie Muzeum Sali BHP SG, organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności

27 października – szkolenie dla przewodników turystycznych z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Gdyni

16 – 17 listopada – warsztaty historyczne dla przewodników, pilotów i organizatorów turystyki

24 listopada – podsumowujące roczną działalność fundacji spotkanie “Jesienne rocznice” z wystawą archiwaliów stoczniowych, 59 uczestników

22 – 31 grudnia – cykl wycieczek tematycznych “Stocznia w grudniu”, 9 wycieczek i 105 osób

Kalendarz imprez 2019 roku

12 stycznia – 24 lutego – cykl zimowych wycieczek “Ferie w stoczni – wycieczki nie tylko dla rodzin”, 24 wycieczki i 490 osób,

26 stycznia – szkolenie dla instruktorów krajoznawstwa PTTK z województwa pomorskiego, 107 osób,

27 stycznia – warsztaty projektowe dla dzieci realizowane we współpracy ze Stocznią Cesarską Developement,

2 lutego – wycieczka “Tajemnice Stoczni Gdańskiej” w ramach cyklu wycieczek “Chodźmy na spacer” organizowanej przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, 27 osób,

1 marca – konferencja “Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”, której organizatorami byli Fundacja im. Stanisława Flisa “Archiwa Pomorskie”, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Oprócz wykładu o naszej działalności nakierowanej na ochronę dzielnicy stoczniowo-portowej w Gdańsku, zaprezentowaliśmy także część naszych zbiorów.

9 marca – 31 marca – cykl weekendowych wycieczek “Wiosna w stoczni”,

9 kwietnia – promocja książki “175 lat historii Stoczni Gdańskiej 1844-2019” wydanej nakładem Morskiej Fundacji Historycznej, WiMBP im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Fila Gdańska na ulicy Mariackiej 42 w Gdańsku – Śródmieściu. Przybyło około 40 osób.

27 kwietnia – Wodne Otwarcie Sezonu na Stoczni Cesarskiej

28 kwietnia – 5 maja – “Majówkowe zwiedzanie 2019”

Proponowane imprezy w roku 2019

Proponowany kalendarz imprez na rok 2019 opieramy w większości na naszych działaniach z lat poprzednich. Planujemy ponowną organizację cykli wycieczek i warsztatów historycznych w okresie długich weekendów i w okresie świątecznym, także w czasie ferii i wakacji. Część naszych imprez czy wystaw organizujemy w związku z poszczególnymi rocznicami czy równolegle trwającymi eventami. O najbliższych wydarzeniach i wszystkich naszych działaniach informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności oraz za pomocą strony MFH na portalu Facebook.

Morska Fundacja Historyczna 2018 - 2020