Szanowni Państwo,

Morska Fundacja Historyczna została powołana do życia w sierpniu 2016 roku w Gdańsku z inicjatywy fundatora Jarosława Żurawińskiego, jako organizacja non profit.

Główną ideą naszej działalności jest popularyzacja polskiej historii i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów morskich i stoczniowych oraz integracja środowisk ludzi morza.W dniu 22.11.2017 r., MFH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000700089, a w dniu 20.01.2018 r., w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja naszej działalności.

Staramy się, by nasze działania miały wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, szczególnie wśród młodzieży zagrożonej patologią oraz grup marginalizowanych społecznie.Morska Fundacja Historyczna jest organizacją społeczną, nadzór sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego,

Fundamentalną zasadą naszego działania jest apolityczność i areligijność, a wszelkie działania muszą być zgodne ze statutem MFH.Środki finansowe pozyskiwane z działalności fundacji w całości zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Głównym miejscem naszego działania jest teren d. Stoczni Gdańskiej, gdzie prowadzimy odpłatne i nieodpłatne usługi, w tym organizację wycieczek po stoczni, zwiedzanie Muzeum Sali BHP i Europejskiego Centrum Solidarności

Polecamy wycieczki z profesjonalnym przewodnikiem po Gdańsku, Trójmieście i regionie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej

Projekt i Realizacja: