Kategorie
Artykuły

Kalendarium historyczne Stoczni Gdańskiej 1844 – 2018

 • 1844 – rząd Królestwa Prus zakłada w Gdańsku nad Martwą Wisłą bazę dla okrętów Marynarki Wojennej.
 • 1850 – powstanie Prusko–Królewskiej Stoczni Marynarki Wojennej.
 • 1851 – wodowanie pierwszego okrętu, parowo–żaglowej korwety „Danzig”.
 • 1871 – po wojnie z Francją powstaje Cesarstwo Niemiec i następuje zmiana nazwy zakładu na Stocznia Cesarska w Gdańsku “Kaiserliche Werft zu Danzig”.
 • 1878 – 1889 budowa nowych obiektów stoczniowych w tym: gmach głównego budynku biurowego, hal produkcyjnych, magazynu torped – obecna Sala BHP, remizy straży pożarnej oraz infrastruktury stoczniowej.
 • 1890 – w sąsiedztwie Stoczni Cesarskiej powstaje filia stoczni F. Schichaua, przemysłowca z Elbląga.
 • 1902 – 1906 – Stocznia Cesarska jako pierwszy zakład na świecie podejmuje seryjną produkcję okrętów podwodnych.
 • 1904 – przekopanie “Kaiser Hafen” (Port Cesarski), obecnie Kanał Kaszubski.
 • 1906 – Stocznia Schichaua buduje wielkie okręty pancerne.
 • 1918, listopad – koniec pierwszej wojny światowej, upada Cesarstwo Niemieckie .
 • 1920 – powstaje Wolne Miasto Gdańsk i wchodzi w życie demilitaryzacja stoczni.
 • 1920 – budowa za zgodą Ligi Narodów czterech monitorów rzecznych dla Rzeczpospolitej.
 • 1922 – na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej i pobliskich terenów przemysłowych powstaje spółka “International Shipbuilding and Engineering Company Limited”, zwana “Danziger Werft” – Stocznią Gdańską.
 • Lata 30. XX wieku – stoczniowa produkcja obejmuje: statki, pogłębiarki, holowniki, silniki diesla i elektryczne oraz lokomotywy i tabor kolejowy.
 • 1940 – 1945 – w obu stoczniach podjęto budowę U-bootów typ VII C i typ XXI.
 • 1945 marzec – czerwiec – wojska sowieckie okupują tereny obu stoczni, wywożą gotowe i wyposażane U-booty, wraz z materiałami i oprzyrządowaniem, resztę palą i dewastują.
 • 1945, 14 czerwca – następuje oficjalne przekazanie stoczni w Gdańsku władzom polskim przez Armię Radziecką.
 • 1947, 19 października – z połączenia obu stoczni powstaje Stocznia Gdańska.
 • 1948, 6 listopada – wodowanie pierwszego polskiego statku zbudowanego po drugiej wojnie światowej, rudowęglowca s/s “Sołdek”.
 • 1949 – umowa polsko-radziecka o współpracy gospodarczej, początek eksportu statków do ZSRR, w latach późniejszych wyniesie on ok. 90% produkcji stoczni.
 • 1955 – uruchomienie produkcji nowoczesnych motorowców o nośności 10,000 DWT.
 • 1956, marzec – m/s Bolesław Bierut zatarł się na pochylni podczas wodowania.
 • lata 60. XX wieku – Stocznia Gdańska zajmuje piąte miejsce pod względem tonażu wodowanego na świecie, jej załoga liczy wówczas ok. 18 tys. pracowników.
 • 1961, 13 grudnia – pożar na statku m/s Maria Konopnicka, ginie 22 stoczniowców, początek tworzenia Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
 • 1967, 15 kwietnia – decyzją KC PZPR, Stocznia Gdańska otrzymuje imię W.I. Lenina.
 • 1969 – stocznia zajmuje drugie miejsce na świecie w produkcji statków rybackich
 • 1970, 14-16 grudnia – strajk spowodowany drastycznymi podwyżkami cen artykułów żywnościowych, walki uliczne i masakra robotników przed II Bramą
 • 1980, 14-31 sierpnia – strajk w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz, powstaje lista 21 postulatów solidarnościowych. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego staje elektryk Lech Wałęsa.
 • 1980, 31 sierpnia – w Sali BHP następuje podpisanie „Porozumień Gdańskich” z rządem PRL.
 • 1980, 16 grudnia – na nowo powstałym Placu Solidarności odsłonięto Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 roku.
 • 1981, 16 grudnia – pacyfikacja strajku w stoczni po ogłoszeniu Stanu Wojennego.
 • 1982 – wodowanie żaglowca szkolnego „Dar Młodzieży” dla WSM w Gdyni.
 • 1987 – podczas bocznego wodowania żaglowca dla ZSRR „Mir” (Pokój) dochodzi do uszkodzenia jednostki.
 • 1988, maj i sierpień – strajki w celu przywrócenia legalności NSZZ „Solidarność”.
 • 1988, listopad – podczas wizyty w stoczni premiera M. Rakowskiego zapowiedź likwidacji zakładu z powodu rzekomych słabych wyników ekonomicznych.
 • 1990, 27 stycznia – wolą załogi stocznia traci swojego patrona – W. I. Lenina.
 • 1994, listopad – pożar w Hali Stoczni, ginie 7, a rannych zostaje ponad 300 osób.
 • 1996 – ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańskiej.
 • 1998 – właścicielem Stoczni Gdańskiej zostaje Grupa Stoczni Gdynia
 • 1999 – wpisanie do rejestru zabytków trzech obiektów na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej: Dyrekcji, Remizy i Sali BHP.
 • 2000 – w ramach obchodów 20-lecia „Porozumień Gdańskich” otwarto w Sali BHP wystawę „Drogi do Wolności”, w 2006 roku przeniesiona do nowej siedziby.
 • 2004 – KK NSZZ „Solidarność” przejmuje Salę BHP Stoczni Gdańskiej.
 • 2005, sierpień – na terenach postoczniowych z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, odbył się koncert J.M. Jarra dla blisko 100 tysięcy ludzi.
 • 2007 – powstaje nowa stocznia – Stocznia Gdańsk S.A., z większościowym pakietem akcji w rękach ukraińskiego koncernu ISD.
 • 2010 – po trwającym kilka lat remoncie nastąpiło udostępnienie Muzeum Sali BHP dla zwiedzających.
 • 2014, sierpień – otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności.
 • 2015, 14-31 sierpnia – obchody 35. rocznicy strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 r. i podpisania „Porozumień Gdańskich”.
 • 2016, sierpień – Inauguracja Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej i otwarcie wystawy „Stocznia – Solidarność”.
 • 2016, grudzień – Obchody 35. rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego.
 • 2017, czerwiec – wizyta brytyjskiej pary książęcej ks. Wiliama i ks. Kate, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
 • 2018 – 40. rocznica założenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i 30. rocznica strajków majowego i sierpniowego z 1988 roku.