Kategorie
Artykuły

Kalendarium Placu Solidarności i Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 roku w Gdańsku

 • 1970, 14 grudnia – rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w związku z tzw. „regulacją cen”.
 • 1970,  14 i 15 grudnia – zajścia na ulicach Gdańska, prowokacje ze strony władz, demolowanie i okradanie sklepów, podpalenie kilku obiektów, w tym budynku KW PZPR.
 • 1970, 16 grudnia – wojsko i milicja ostrzelała stoczniowców broni maszynowej wychodzących stoczniowców przez II Bramę. Śmierć poniosło dwóch robotników, trzech zmarło w wyniku postrzałów, a kilkunastu było rannych.
 • 1971, styczeń – Henryk Lenarciak na zebraniu związków zawodowych po raz pierwszy porusza temat pomnika poświęconego tym wydarzeniom i ich ofiarom.
 • 1971, 01 maja – podczas pochodu stoczniowcy nieśli transparenty z hasłami rozliczenia winnych tragedii grudniowej.
 • 1979, grudzień – zapowiedź Lecha Wałesy, że za rok powstanie kopiec z kamieni przyniesionych przez robotników.
 • 1980, 14 sierpnia – początek strajku Stoczni Gdańskiej, jeden z pierwszych postulatów strajkujących to żądanie zgody na budowę pomnika.
 • 1980, 24 sierpnia – MKS zatwierdza rysunek inż. Bogdana Pietruszki i wyznacza datę odsłonięcia pomnika na dzień 16 grudnia 1980 roku.
 • 1980, 01 września – powstaje Społeczny Komitet Budowy Pomnika.
 • 1980, 24 września – prezentacja makiet przez zespoły architektoniczne uczestniczące w wewnętrznym konkursie. Zmiana założeń projektu wg rysunku B. Pietruszki z czterech na trzy krzyże z kotwicami.
 • 1980, 01 października – tajne głosowanie SKBP i wybór pomnika wg projektu R. Peplińskiego.
 • 1980, 10 października – zatwierdzenie projektu  przez ówczesnego ministra kultury i sztuki W. Zina.
 • 1980, 02 grudnia – zakończenie ustawiania krzyży.
 • 1980, 03 – 04 grudnia – zawieszenie kotwic na krzyżach.
 • 1980, 06 grudnia – wmurowanie kamienia węgielnego.
 • 1980, 07 grudnia – montaż płaskorzeźb wykonanych przez Roberta Peplińskiego i Elżbietę Szczodrowską–Peplińską.
 • 1980, 16 grudnia – odsłonięcie pomnika przy udziale Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i Kard. Franciszka Macharskiego w dziesiątą rocznicę wydarzeń.
 • 1981, 13 grudnia – 1989 rok – w stanie wojennym i w latach następnych plac był pod „opieką” SB.
 • 1987 – III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i samotna modlitwa u stóp pomnika.
 • 2000 – zmiana wyglądu dwóch krzyży w pomniku.
 • 2005, 31 sierpnia – uroczystości z okazji 25–lecia strajków sierpniowych.
 • 2010, 10 kwietnia – od pierwszych minut po katastrofie samolotu prezydenckiego Gdańszczanie oddają hold poległym składając kwiaty i zapalając tysiące zniczy.
 • 2010, 31 sierpnia – 30. rocznica podpisania Porozumień Gdańskich.
 • 2010, 16 grudnia – obchody 40–lecia masakry na Wybrzeżu.
 • 2014, 30 sierpnia – uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności na terenie d. Stoczni Gdańskiej przy II Historycznej Bramie SG i pl. Solidarności.
 • 2015, 31 sierpnia – w 35. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich uroczystość składania kwiatów przez KK NSZZ Solidarność.
 • 2015, 16 grudnia – obchody 45. rocznicy masakry robotników i 34. rocznicy pacyfikacji Stoczni Gdańskiej w Stanie Wojennym.