Kalendarz imprez

Proponowane imprezy

Proponowany kalendarz imprez na obecny rok opieramy w większości na naszych działaniach z lat poprzednich. Planujemy ponowną organizację cykli wycieczek i warsztatów historycznych w okresie długich weekendów i w okresie świątecznym, także w czasie ferii i wakacji. Część naszych imprez czy wystaw organizujemy w związku z poszczególnymi rocznicami czy równolegle trwającymi eventami. O najbliższych wydarzeniach i wszystkich naszych działaniach informujemy na bieżąco w zakładce “Aktualności” oraz za pomocą strony fundacji na portalu Facebook.

Kalendarz imprez 2017 roku

 • 24 listopada – spotkanie w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej poświęcone 390. rocznicy Bitwy pod Oliwą,
 • 24 – 30 listopada – wystawa filatelistyczna o tematyce marynistycznej w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej
 • 24 listopada – 5 grudnia – wystawa archiwaliów i pamiątek o tematyce stoczniowej “70 mgnień stoczni” w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej
 • 16 grudnia – spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków MFH

Kalendarz imprez 2018 roku

 • 20 stycznia – inauguracja działalności MFH w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej
 • 28 kwietnia – 6 maja – cykl wycieczek po dawnych terenach Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem w czasie weekendu majowego – “Stocznia dawniej i dziś – majówkowe zwiedzanie” przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności i firmą “Edonia” spółka z o.o., 37 grup i około 1100 uczestników
 • 17, 19 maja – Spacer historyczny „Śladami Maja ’88 w Gdańsku”, organizatorzy: Fundacja “Pomysłodajnia”, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, Morska Fundacja Historyczna
 • 19 maja – “Stocznia pod gwiazdami” – nocne zwiedzanie terenów stoczniowych w Gdańsku, 3 grupy i 87 uczestników
 • 31 maja – 3 czerwca – cykl wycieczek “Historia terenów stoczniowych od średniowiecza do współczesności”, 8 wycieczek i 163 uczestników
 • 26 maja – 23 czerwca – tematyczne zwiedzanie stoczni w soboty “Trzecia zmiana w Stoczni Gdańskiej”, 4 wycieczki i 61 uczestników
 • 27 maja – 24 czerwca – niedzielne “Rodzinne spacery historyczne po Młodym Mieście”, 4 wycieczki i 34 uczestników
 • 27 maja – udział w Targach Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, stanowisko informacyjne fundacji odwiedziło ponad 100 osób
 • 29 czerwca – 29 lipca – cykl wycieczek “Lipcowe spacery historyczne”, 30 wycieczek i 1150 uczestników
 • 29 czerwca – 29 lipca – cykl wycieczek “Tajemnice Stoczni Cesarskiej”, 30 wycieczek i 400 uczestników
 • 14 – 19 sierpnia – cykl wycieczek “Strajkowe wspomnienia sierpniowe” przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności, 10 wycieczek i 162 uczestników
 • 25 – 30 sierpnia – cykl wycieczek “Wycieczki z sierpniem w tle”, 10 wycieczek i 193 uczestników
 • 24 października – Uroczystość rozdania nagród w IX Pomorskim Konkursie Krasomówczym PTTK – zwiedzanie Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej, organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności
 • 27 października – szkolenie dla przewodników turystycznych z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Gdyni
 • 16 – 17 listopada – warsztaty historyczne dla przewodników, pilotów i organizatorów turystyki poświęcone historii terenów stoczniowych w Gdańsku
 • 24 listopada – podsumowujące roczną działalność fundacji spotkanie “Jesienne rocznice” z wystawą archiwaliów stoczniowych, 59 uczestników
 • 22 – 31 grudnia – cykl wycieczek tematycznych “Stocznia w grudniu”, 9 wycieczek i 105 osób

Kalendarz imprez 2019 roku

 • 12 stycznia – 24 lutego – cykl zimowych wycieczek “Ferie w stoczni – wycieczki nie tylko dla rodzin”, 24 wycieczki i 490 osób,
 • 26 stycznia – szkolenie dla instruktorów krajoznawstwa PTTK z województwa pomorskiego, 107 osób,
 • 27 stycznia – warsztaty projektowe dla dzieci realizowane we współpracy ze Stocznią Cesarską Developement,
 • 2 lutego – wycieczka “Tajemnice Stoczni Gdańskiej” w ramach cyklu wycieczek “Chodźmy na spacer” organizowanej przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, 27 osób,
 • 1 marca – konferencja “Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu”, której organizatorami byli Fundacja im. Stanisława Flisa “Archiwa Pomorskie”, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Oprócz wykładu o naszej działalności nakierowanej na ochronę dzielnicy stoczniowo-portowej w Gdańsku zaprezentowaliśmy także część naszych zbiorów.
 • 9 marca – 31 marca – cykl weekendowych wycieczek “Wiosna w stoczni”,
 • 9 kwietnia – promocja książki “175 lat historii Stoczni Gdańskiej 1844-2019” wydanej nakładem Morskiej Fundacji Historycznej, WiMBP im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Fila Gdańska na ulicy Mariackiej 42 w Gdańsku – Śródmieściu. Przybyło około 40 osób.
 • 27 kwietnia – Wodne Otwarcie Sezonu na Stoczni Cesarskiej
 • 28 kwietnia – 5 maja – “Majówkowe zwiedzanie 2019”

Kalendarz imprez 2020 roku

 • 2 – 23 lutego – cykl wycieczek “Ferie w stoczni 2020”
 • 30 maja – otwarcie wystawy “Stocznia Gdańska w PRL” w Hali 42A na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy współpracy ze Stocznią Cesarską Development
 • 11 – 14 czerwca – cykl wycieczek “Wiosenne spacery historyczne” zorganizowany w trakcie długiego weekendu czerwcowego przy współpracy z Fundacją Promocji Solidarności i Stocznią Cesarską Development, 24 grupy i 1114 uczestników

Morska Fundacja Historyczna 2020