O Fundacji

Szanowni Państwo,

   Morska Fundacja Historyczna została powołana do życia w sierpniu 2016 roku w Gdańsku z inicjatywy fundatora Jarosława Żurawińskiego, jako organizacja non profit. W dniu 22 listopada 2017 roku MFH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000700089, a w dniu 20 stycznia 2018 roku w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja naszej działalności.

   Główną ideą naszej działalności jest popularyzacja polskiej historii i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów morskich i stoczniowych oraz integracja środowisk ludzi morza. Nasi członkowie i współpracownicy oraz przyjaciele Fundacji to osoby związane życiem z gdańskimi stoczniami, opozycją w okresie PRL oraz znawcy, pasjonaci i badacze historii Pomorza i okrętownictwa na Bałtyku.

   Staramy się, by nasze działania miały wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Fundacja jest apolityczna i areligijna, a wszelkie działania podejmowane przez Fundację są zgodne z jej statutem. Wszystkie środki finansowe pozyskane z naszej działalności są w całości przeznaczane na cele statutowe. Ustawowo nadzór nad MFH sprawuje minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami kultury i placówkami oświaty oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.

Do naszych najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych przedsięwzięć należą:

   Polecamy wycieczki z profesjonalnym przewodnikiem po terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, śródmieściu Gdańska, Trójmieście i regionie Pomorza. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach i skorzystania z naszej oferty. Wszystkie nasze obecnie trwające projekty do zobaczenia w zakładce Aktualności. Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami w zakładce Artykuły.

Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej

Morska Fundacja Historyczna 2018 - 2020