O Fundacji

Główną ideą naszej działalności jest popularyzacja polskiej historii i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów morskich i stoczniowych oraz integracja środowisk ludzi morza. Nasi członkowie i współpracownicy oraz przyjaciele Fundacji to osoby związane życiem z gdańskimi stoczniami, opozycją w okresie PRL oraz znawcy, pasjonaci i badacze historii Pomorza i okrętownictwa na Bałtyku.

O nas
Staramy się, by nasze działania miały wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Fundacja jest apolityczna i areligijna, a wszelkie działania podejmowane przez Fundację są zgodne z jej statutem. Wszystkie środki finansowe pozyskane z naszej działalności są w całości przeznaczane na cele statutowe. Ustawowo nadzór nad MFH sprawuje minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami kultury i placówkami oświaty oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.

Morska Fundacja Historyczna została powołana do życia w sierpniu 2016 roku w Gdańsku z inicjatywy fundatora Jarosława Żurawińskiego, jako organizacja non profit. W dniu 22 listopada 2017 roku MFH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000700089, a w dniu 20 stycznia 2018 roku w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja naszej działalności.

Do naszych najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych przedsięwzięć należą:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszych wydarzeniach i skorzystania z naszej oferty.

Polecamy wycieczki z profesjonalnym przewodnikiem po terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, śródmieściu Gdańska, Trójmieście i regionie Pomorza.

Władze Morskiej Fundacji Historycznej

Informacja odnośnie władz oraz pełnomocnictwach w poszczególnych kadencjach funkcjonowania Fundacji:
Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej kadencja 2021 – 2024
Jarosław Feliks Żurawiński – prezes zarządu, b. stoczniowiec, dziennikarz, autor książek i publikacji o tematyce gdańskiej, przewodnik turystyczny, uczestnik wydarzeń 1980–1989. Członek zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, instruktor krajoznawstwa regionu.
Mikołaj Żurawiński – absolwent UG na kierunku filologia rosyjska, pasjonat historii Gdańska i Pomorza, uczestnik i finalista konkursów historycznych, od 2007 r., członek PTTK.
Robert Paweł Mikołajczak – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – uczestnik wydarzeń w l. 1980 – 1988, specjalista z zakresu pomiarów elektrycznych, ze stocznią związana była większość jego rodziny
Pełnomocnicy Zarządu MFH kadencji 2021 - 2024
Zbigniew Stefański – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – piaskarz, malarz na wydziale W-5, opozycjonista w czasach PRL, uczestnik strajków 1980 – 1988, członek NSZZ Solidarność od 1980 r., odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, emeryt, obecnie mieszka w Niemczech.
Krzysztof Blatkiewicz – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – traser, spawacz, operator sprzętu na wydziale K-1, opozycjonista w czasach PRL, uczestnik strajków 1980 – 1988, członek NSZZ Solidarność od 1980 r., ze względów zdrowotnych zwolniony ze stoczni w 2011 r., obecnie na emeryturze.
Tadeusz Olszewski – kontynuuje tradycje mamy Pani Aleksandry Olszewskiej prowadząc kiosk z pamiątkami „Souvenire”, przy Bramie Historycznej stoczni i sprawuje społecznie opiekę nad Pl. Solidarności i Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.
Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej kadencja 2017 – 2020
Jarosław Feliks Żurawiński – prezes zarządu, b. stoczniowiec, dziennikarz, autor książek i publikacji o tematyce gdańskiej, przewodnik turystyczny, uczestnik wydarzeń 1980–1989.
Radosław Sebastian Olejko – członek zarządu, długoletni pracownik Poczty Polskiej, nauczyciel, b. siatkarz RKS Stoczniowiec Gdańsk, uczestnik wydarzeń 1980–1989.
Kajetan Olejko – absolwent I LO w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika, dwukrotny zwycięzca licealnej edycji Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. Pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z młodzieżą i szkołami, Public Relations oraz mediów elektronicznych.
Byli członkowie zarządu w kadencji 2017 – 2020
Stanisław Wójcik – członek zarządu, długoletni pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku, opozycjonista w czasach PRL, więziony za przekonania, uczestnik strajków w l. 1970–1989.

Statut Morskiej Fundacji Historycznej

Oświadczenie o ustanowieniu fundacji