Kategorie
Aktualności

Warsztaty historyczne “Tajemnice Stoczni Cesarskiej w Gdańsku”

Morska Fundacja historyczna zaprasza na popularyzatorskie warsztaty historyczne “Tajemnice Stoczni Cesarskiej w Gdańsku”, których celem jest przybliżenie historii zakładu, który po roku 1945 stał się ważną częścią składową Stoczni Gdańskiej im Lenina.

 

Termin wycieczek: soboty i niedziele lipca 2020 roku (11/12, 18/19 i 25/26 lipca). Każda wycieczka zaczyna się o godzinie 10:00, czas trwania około 2 godzin. 

Miejsce rozpoczęcia spaceru: skrzyżowanie ulic Wałowa i Rybaki Górne na Starym Mieście w Gdańsku (przy przystanku autobusowym Rybaki Górne). 

Koszt udziału: 20 złotych – cegiełka na działalność statutową MFH.

 

Narracja warsztatów skupia się na historii:

 • pruskiej Stoczni Królewskiej w Gdańsku / Königliche Werft zu Danzig (lata 1844-1871),
 • niemieckiej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku / Kaiserliche Werft zu Danzig (lata 1871-1920),
 • międzywojennej Stoczni Gdańskiej / Danziger Werft und Eisenbahnwerkstätten (lata 1922-1945).

W czasie dwugodzinnego spaceru po terenach postoczniowych omówione zostaną tematy:

 • przyczyny i skutki podjęcia przemysłu okrętowego w tej części Gdańska w połowie XIX wieku,
 • najważniejsze informacje dotyczące profilu produkcji stoczni w różnych okresach,
 • etapy powstawania zabudowy stoczniowej i rozbudowy zakładu na przestrzeni wieków.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne do samodzielnego wypełnienia.

Wydarzenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą poznać przedwojenne dzieje gdańskiego przemysłu okrętowego – zapraszamy zarówno turystów, jak i mieszkańców Gdańska i okolic, ale także pasjonatów i osób zawodowo związanych z historią Gdańska. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiczną liczba uczestników każdej wycieczki jest ograniczona (do 30 osób) – obowiązuje rezerwacja miejsc na adres e-mail: mfh.gdansk@gmail.com.

Plan zwiedzania i tematyka

   1. Zbiórka i rozpoczęcie zwiedzania – skrzyżowanie ulic Wałowa i Rybaki Górne

 • linia fortyfikacji miejskich z XVII wieku, bastiony ziemne w północnej stronie śródmieścia,
 • Szkoła Nawigacyjna w Gdańsku i Królewska Baza Korwet w Gdańsku 1844-1854,

   2. dawna Gazownia II

 • Brama Stoczniowa Werft Thor z 1878 roku,
 • zagospodarowanie terenów pofortecznych na przełomie XIX i XX wieku w północnej części śródmieścia,
 • historyczna Brama I Stoczni Gdańskiej przy ulicy Lisia Grobla,

   3. rejon zajazdu Mleczny Piotr

 • ujście Motławy do Wisły – przeprawa, zajazd i restauracja Mleczny Piotr,
 • Szkuta Konna do twierdzy Wisłoujście,
 • Przełom Wisły z 1840 roku i powstanie Martwej Wisły,
 • Kaiser Hafen / Kanał Kaszubski z 1904 roku,

   4. ulica ks. Jerzego Popiełuszki

 • Werft Gasse / ulica Dyrekcyjna,
 • produkcja U-boot’ów w Stoczni Cesarskiej w czasie I wojny światowej (w latach 1906-1918),
 • produkcja U-boot’ów w Stoczni Gdańskiej w czasie II wojny światowej (w latach 1935-1945),
 • budynek 89A (hala U-boot’ów) z 1937 roku,

   5. Dyrekcja Stoczni Cesarskiej

 • Stocznia Cesarska w Gdańsku i jej rozbudowa w latach 70. i 80. XIX wieku,
 • zaplecze administracyjne i socjalne Stoczni Cesarskiej,
 • produkcja torpedowców i Magazyn Torped / Sala BHP Stoczni Gdańskiej,

   6. Wozownia / Remiza Stoczniowej Straży Pożarnej

 • Młodomiejskie Składy Drewna,
 • Stocznia Królewska w Gdańsku w latach 50. i 60. XIX wieku (produkcja w drewnie),
 • Bałtycka Baza Marynarki w porcie gdańskim (lata 1854-1865),
 • tereny zielone i rekreacyjne na obszarze Stoczni Cesarskiej,

   7. most pontonowy na wyspę Ostrów

 • stare i nowe przeprawy w porcie gdańskim,
 • zabudowania Stoczni Cesarskiej na wyspie Ostrów z początku XX wieku,
 • organizacja bazy U-boot’ów na terenie wyspy Ostrów w czasie I wojny światowej,
 • nabrzeże stoczniowe dla doku pływającego z 1915 roku,
 • produkcja wodolotów w Stoczni Cesarskiej w czasie I wojny światowej,
 • ulica Am Holtzraum/Stefana Jaracza – przeprawa rzeczna i rozbudowa Stoczni Schichaua w Gdańsku,

   8. ulica Wyposażeniowców / nabrzeże wyposażeniowe

 • dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne konstrukcje dźwigowe na terenie Stoczni Cesarskiej,

   9. dziedziniec Kotlarni

 • styl Rundbogenstil i historyzująca architektura przemysłowa,
 • infrastruktura przestrzeni ruchu na terenach przemysłowych,

   10. ulica Narzędziowców

 • hala nawowa Maschinenbau Werkstatt z lat 20. XX wieku,
 • powojenne wydziały silnikowe, nowe zabudowania z okresu PRL,

   11. skrzyżowanie ulic Narzędziowców/Odlewników

 • środki transportu na terenach stoczniowych i ich współpraca,

   12. skrzyżowanie ulic Odlewników/Krótka

 • rozbudowa Stoczni Cesarskiej na przełomie XIX i XX wieku (produkcja metalowa),
 • nadawanie nowych funkcji starszym budowlom na przykładzie hali Stolarni/Formierni,

   13. hala Kuźni (wejście do wnętrza budynku)

 • młot kuźniczy z Nadrenii z końca XIX wieku,
 • struktury przemysłowe w Królestwie Prus/Cesarstwie Niemieckim w latach 1835-1920,
 • plan industrializacji rejonu Gdańska z końca XIX wieku (plan Goßlera),

   14. basen dokowy Stoczni Cesarskiej

 • drewniany dok pływający Stoczni Królewskiej od Johanna Klawittera z 1853 roku,
 • basen dokowy Stoczni Cesarskiej z lat 70. XIX wieku i jego trzy pochylnie produkcyjne,

   15. ulica Narzędziowców

 • hala 41A jako przykład hali postawionej na dawnym doku suchym/pochylni produkcyjnej,
 • traktat wersalski, Wolne Miasto Gdańsk i demilitaryzacja obszaru portu gdańskiego,
 • powołanie międzynarodowej Danziger Werft, obszar i produkcja zakładu,

   16. Zakończenie zwiedzania na wystawie w Hali 42A, dawnej hali Ślusarni