Władze Fundacji

Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej
kadencja 2021 – 2024

Jarosław Feliks Żurawiński – prezes zarządu, b. stoczniowiec, dziennikarz, autor książek i publikacji o tematyce gdańskiej, przewodnik turystyczny, uczestnik wydarzeń 1980–1989.

Mikołaj Żurawiński – student III roku UG na kierunku filologia rosyjska, pasjonat historii Gdańska i Pomorza, uczestnik i finalista konkursów historycznych, od 2007 r., członek PTTK.

Robert Paweł Mikołajczak – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – uczestnik wydarzeń w l. 1980 – 1988, specjalista z zakresu pomiarów elektrycznych, ze stocznią związana była większość jego rodziny

Zarząd Morskiej Fundacji Historycznej
kadencja 2017 – 2020

Jarosław Feliks Żurawiński – prezes zarządu, b. stoczniowiec, dziennikarz, autor książek i publikacji o tematyce gdańskiej, przewodnik turystyczny, uczestnik wydarzeń 1980–1989.

Radosław Sebastian Olejko – członek zarządu, długoletni pracownik Poczty Polskiej, nauczyciel, b. siatkarz RKS Stoczniowiec Gdańsk, uczestnik wydarzeń 1980–1989.

Kajetan Olejko – absolwent I LO w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika, dwukrotny zwycięzca licealnej edycji Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. Pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z młodzieżą i szkołami, Public Relations oraz mediów elektronicznych.

  

Byli członkowie zarządu w kadencji 2017 – 2020

Stanisław Wójcik – członek zarządu, długoletni pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku, opozycjonista w czasach PRL, więziony za przekonania, uczestnik strajków w l. 1970–1989.

Pełnomocnicy Zarządu MFH kadencji 2021 - 2024:

Zbigniew Stefański – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – piaskarz, malarz na wydziale W-5, opozycjonista w czasach PRL, uczestnik strajków 1980 – 1988, członek NSZZ Solidarność od 1980 r., odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, emeryt, obecnie mieszka w Niemczech.

Krzysztof Blatkiewicz – wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej – traser, spawacz, operator sprzętu na wydziale K-1, opozycjonista w czasach PRL, uczestnik strajków 1980 – 1988, członek NSZZ Solidarność od 1980 r., ze względów zdrowotnych zwolniony ze stoczni w 2011 r., obecnie na emeryturze.

Tadeusz Olszewski – kontynuuje tradycje mamy Pani Aleksandry Olszewskiej prowadząc kiosk z pamiątkami „Souvenire”, przy Bramie Historycznej stoczni i sprawuje społecznie opiekę nad Pl. Solidarności i Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Morska Fundacja Historyczna 2018 - 2023